About Us

ישנן סיבות רבות לכך שאנשים בוחרים להצטרף לאתרים מקוונים לפגישות כדי לעזור לצרכי ההיכרויות שלהם. אחת הסיבות לכך היא שאנשים עסוקים לא יכולים למצוא זמן לפגוש אנשים חדשים או אפילו לצאת לדייטים לעיתים קרובות. ואם זה המקרה, אזי לא יהיה להם סיכוי להגיע לדייטים בכלל וייתכן שהם יהיו חסרי אהבה במהלך מחצית חייהם.